[title]

 Chanel 2.55 Women’s Leather Shoulder Bag Metallic

 Gabrielle Chanel an t-ainm as motha ann an dealbhadh fasain bhoireannaich. Tha e gu math follaiseach an-diugh, ach cha robh e a-riamh mar seo. Bho deireadh nam ficheadan, bha Elsa Schiaparelli, dealbhaiche eile, a’ farpais na h-aghaidh gus an tiotal ‘queen of haute couture’ a ghleidheil. Bha na stoidhlichean aca gu tur eadar-dhealaichte ach ‘s ann ri na h-aon luchd-ceannachd a bha iad a’ farpais.

Bhon eadar-dhealachadh seo, thàinig còmhstri, a’ chòmhstri a bu mhotha ann an eachdraidh an fhasain ach ‘s e seo a thug cruth-atharrachadh air a’ ghnìomhachas. Anns a’ phrògram seo, tha Marisa Berenson, ogha Schiaparelli agus Claude Delay, càraid dha Chanel, ag innse mun bheatha agus mun chòmhstri a bh’ eadar an dà dhealbhadair air leth seo, a’ sealltainn na rinn iad airson còraichean bhoireannach aig an àm.

The biggest name in female fashion design must be Gabrielle Chanel. It seems obvious today, but it wasn’t always the case. From the end of the 1920s her supremacy was fiercely contested. Another designer, just as famous and equally admired, disputed the title of the ‘queen of haute couture’ – Elsa Schiaparelli. Their styles were diametrically opposed. Their clientele were identical. From this paradox was born the most bitter rivalry in the history of high fashion, which gave rise to the most important innovations haute couture has ever seen.

In this programme, Marisa Berenson, Schiaparelli’s granddaughter, and Claude Delay, a close friend of Chanel’s, evoke the lives and rivalry of two great pioneers in the emancipation of women.

 

Discover best bags and accessories